כנס החתמות דיירים עבור הפרויקט ברחוב דב פרידמן ברמת גן